Collectie Gelderland

Geen titel

Bakkerij Van den Brink, Het Dwarse Bakkertje (2007: café De Buck), café De Zwaan, rijwielhandel Van Ravenhorst.