Collectie Gelderland

Geen titel

Salland ook Zallandt: in zwart een goudgehoornde zilveren ram, Sd: een zwart en zilveren Wr, waarboven een zwarte vlucht, waaruit de ram van het schild komende. Zie voor toelichting: www.barneveld.nl - gemeentearchief - personen - heraldiek Wapenboek Ten Ham