Collectie Gelderland

Geen titel

Belgische vluchtelingen. Foto bevindt zich in het persoonsarchief van Marie Hartog. Is aan haar verzonden als dankbetuiging voor haar hulp tijdens de opvang van Belgische vluchtelingen in Barneveld in de Eerste Wereldoorlog.