Collectie Gelderland

Geen titel

Landdag van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm (Veluwsch Verband) voor huis De Schaffelaar. Historische optocht met Jan van Schaffelaar.