Collectie Gelderland

Geen titel

De melkontvangst bij de zuivelfabriek "De Eendracht".