Collectie Gelderland

Geen titel

"Een standbeeld voor Jan van Schaffelaar. Men schrijft ons uit Barneveld: Bij het bestuur der Vereen. tot bevordering van vreemdelingenverkeer bestaat het voornemen alhier een standbeeld, ter herinnering aan Jan van Schaffelaar, op te richten. Reeds zijn door den bekenden beeldhouwer Bart van Hove een paar modellen van gips gemaakt, waaruit een keuze gedaan zal worden. Ontwerp van J.H. Speenhoff. Bijzonder aanbevolen door Jacob". In: De Ware Jacob, 4 oktober 1902, blz. 4.