Collectie Gelderland

Geen titel

"Jan van Schaffelaar" , door J .F.R. Vorcken?, litho? In: Gedichten van H. Tollens Cz. Eerste deel, zesde druk. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1855 (titelpagina). Literatuur: "Enen geheten JvS", afbeelding nr. 22; afbeelding nr. 13 in "Iconografie van een vaderlandsche held", deel 6 van Bijdragen tot de geschiedenis van Barneveld, Gemeentearchief, 1984.