Collectie Gelderland

Geen titel

"Barneveld, Stafschool B.B. Kasteel De Schaffelaar". Het huis de Schaffelaar. Rechtsachter het barakkenkamp voor de Zuid-Molukkers (voorheen het Joods Tehuis).