Collectie Gelderland

Geen titel

Norton Pomp nabij Ned. Herv. kerk in 1874 geschonken door het Departement Barneveld van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.