Collectie Gelderland

Geen titel

Prof. Dr. Emanuel Moresco, geboren te Amsterdam 26 oktober 1869. Was in 1942 geïnterneerd in het Joodse Tehuis op De Schaffelaar of De Biezen.