Collectie Gelderland

Geen titel

Baer: in goud een rode schuinbalk, Sd: een goud en rode Wr waarop een gouden dogkop met rode schuinbalk op de hals. Zie voor toelichting: www.barneveld.nl - gemeentearchief - personen - heraldiek Wapenboek Ten Ham