Collectie Gelderland

Geen titel

Groepsfoto van de Nederlandsch Hervormde jongelingsvereniging op gereformeerde grondslag "Eben Haëzer", Barneveld. Achter het bord zit voorzitter Frederik Anton Tick (1876-1961)