Collectie Gelderland

Geen titel

Jan van Schaffelaarfeesten ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van Jan van Schaffelaar. Figuur voorstellende: "De schaapherder". Dubbele foto zelfde nummer. Zie ook GB08079