Collectie Gelderland

Geen titel

Fijn bewerkte vuurstenen werktuigjes uit het (Mesolithicum) gevonden op het Kootwijkse Veld (Houtbeek).