Collectie Gelderland

Geen titel

Situatieschets kadastrale percelen hoek Nijkerkerweg/Kallenbroekerweg. Betreft situering opstallen gemeentelijke gasfabriek. Schaal 1:500. Pentekening.