Collectie Gelderland

Geen titel

De voorbezinkbak met zandvanger; rechts het oxydatiebed en de nabezinkbak. Rechts van de nabezinkbak de meetgoot. Betreft r.w.z.i. te Barneveld. Otelaarseweg.