Collectie Gelderland

Geen titel

Grondwerkzaamheden voor de bouw van het ontmoetingscentrum van de Molukse gemeenschap Batu Tjapeu