Collectie Gelderland

Geen titel

Ds. A. Hoeneveld, voorzitter gew. comm. Veluwe spreekt het openingswoord tijdens de middagbijeenkomst van de landdag BVL (Bijzonder Vrijwillige Landstorm) op landgoed De Schaffelaar.