Collectie Gelderland

Geen titel

Prentbriefkaart van Garderen met cafetaria De Driesprong, de molen De Hoop en het monument voor de Ned.Herv.Kerk.