Collectie Gelderland

Geen titel

Op de foto o.a. Jan Helmink, Thé Visser, Fons Vollenberg, Eed Kroets, de zoon en dochter van boer Hilhorst en verder allemaal Canadese militairen bij boerderij De Schaffelaar.