Collectie Gelderland

Geen titel

Grote groep mensen op het bordes van het Raadhuis. Rechts de fanfare, in het midden een vier- of zesspan paaren. Koets is niet te zien. Het Raadhuis is versierd met guirlandes. Gelegenheid onbekend