Collectie Gelderland

Geen titel

Aankomst nieuwe luidklokken t.b.v. het carillon van de Oude kerk. Schenking van de Spaarbank 1845 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Foto gemaakt vóór het gemeentehuis. Rechts de dienstwoning van de gemeentebode.