Collectie Gelderland

Geen titel

Springwedstrijden van groepen bereden dienstplichtigen der Veldartillerie uit Ede tijdens de landdag van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm (BVL) op landgoed De Schaffelaar.