Collectie Gelderland

Geen titel

Opening basisschool "De Bron". De kinderen verlaten voor de laatste keer het oude schoolgebouw. Rechts leraar Aalt van Asselt.