Collectie Gelderland

Geen titel

Hendrik Alkema tussen de weilanden in Oudega, gemeente Wymbritseradeel. Hij was daar rijksveldwachter van 1 november 1929 tot 1 januari 1939. Van 1 november 1947 tot 1 januari 1958 was hij werkzaam als opperwachtmeester te Voorthuizen en van 1 januari 1958 tot 1 april 1959 als brigadier bij de gemeentepolitie te Barneveld. Foto gereproduceerd uit het boekje "De politie in Barneveld tot 1984". Dit boekje is aanwezig in onze bibliotheek onder nummer GAB 1610.