Collectie Gelderland

Geen titel

Diner ter gelegenheid van het afscheid van de gemeenteraad met het college van B&W, afdelingshoofden en pers in restaurant Achter de Kuule (2004: Samplonius).