Collectie Gelderland

Geen titel

"'t Hilletje Kootwijk". Het linkergedeelt is een 'arcade'. Prentbriefkaart afkomstig uit de collectie Slim.