Collectie Gelderland

Geen titel

Woonhuis en fouragehandel van Van de Kolk met links de weegbrug. Foto is ook met GB03925 (oud nummer 01.0432) opgeslagen op Atlantis.