Collectie Gelderland

Geen titel

In verband met de opdooi na de strenge winter van 1963 moesten zware vrachten worden overgeladen op kleine auto's om het meel naar de molen te brengen. Henk Brons en Arie van de Bruinhorst als zakkensjouwers.