Collectie Gelderland

Geen titel

Rietmoerassen rond Zwartebroek, op de foto rietmoeras langs de Vossenweg. Deze hebben grote waarde als natuurgebied; hier groeien zeldzame planten zoals rietorchis, vetblad en zonnedauw.