Collectie Gelderland

Geen titel

"De Veluwe. - Kerkje te Kootwijk". Links de school, rechts de hervormde kerk. Prentbriefkaart afkomstig uit de collectie Slim.