Collectie Gelderland

Geen titel

Optocht van rijtuigjes op weg naar het gemeentehuis. In het voorste rijtuig burgemeester A.W.J.J. baron Van Nagell (met ambtsketen) en echtgenote. Links de tweede hervormde pastorie (thans, 2007, op deze plek café restaurant De Babbel).