Collectie Gelderland

Geen titel

Mobiele bad/wasgelegenheid. Linksachter het huis 'De Punt'. Tekst op de wagen: "Mobilisatie 1939).