Collectie Gelderland

Geen titel

"Barneveld", Jan van Schaffelaar op de toren van Barneveld. De omslag van "Gids voor Barneveld" uitgegeven voor de vereniging tot bevordering van vreemdelingenverkeer en plaatselijk belang. Amsterdam, NV D.Y. Alta's Uitgevers- en Courantenbedrijf, 1926. In bibliotheek GAB, nr. 176, Catalogus JvS '82, nr. 245; afbeelding nr. 23 in "Iconografie van een vaderlandsche held", deel 6 van Bijdragen tot de geschiedenis van Barneveld, Gemeentearchief, 1984.