Collectie Gelderland

Geen titel

Bijeenkomst van het gemeentepersoneel in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester J.C. Aschoff. Adjunct-directeur van gemeentewerken, de heer J.C. Melis, schudt de hand van mevrouw Cappon. Rechts van de heer Aschoff Hans Schreuder, Willem Timorason, A.C. Molen, Johan Bennink