Collectie Gelderland

Geen titel

Diner ter gelegenheid van het afscheid van de gemeenteraad met het college van B&W, afdelingshoofden en pers in restaurant Achter de Kuule (2004: Samplonius). V.l.n.r. gemeenteontvanger K. Bijkerk en echtgenote, mevr. J. Rebel-Keijer, wethouder D. Rebel, mevrouw H. de Kruijf-Kap, A. de Kruijf.