Collectie Gelderland

Geen titel

Serenade door enkele koren voor huize De Schaffelaar ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijksjubileum van baron Van Nagell.