Collectie Gelderland

Geen titel

Vastlegging van de wens van Hardwigis van Estvelt om jaarlijks een mis te laten lezen voor haar zielerust. De vastlegging is getekend door missionaris Frederik Holthausen benedictijner pater van abdij Abdinghof.