Collectie Gelderland

Geen titel

Reisje van gemeentepersoneel. De foto is gemaakt tijdens een bootreisje naar Kleef. V.l.n.r. G. Crebolder, ?, Anketien Crebolder, Rutger Jansen, Lou Dammers, Wim Hartkamp, de heer Melis, Jan van Bruggen.