Collectie Gelderland

Geen titel

Samuel Swaap, geboren 15 oktober 1888 te Amsterdam, eerste concertmeester van het Residentieorkest. Was in 1942 geïnterneerd in het Joodse Tehuis op De Schaffelaar of De Biezen.