Collectie Gelderland

Geen titel

Rechts hotel De Bonte Koe met stalhouderij. Twee muziekkorpsen zijn te zien aan de rechterkant, links bovenin staat een groepje militairen (van de Vrijwillige Landstorm?).