Collectie Gelderland

Geen titel

Het huis "Dennebroek" bij Barneveld door Jan Klijn. Pentekening gekleurd en penseel. Rechtsonder gesigneerd J. Klijn fecit. Gedicht: "De winter mog 't dak ruijm sestig maal bestormen, de zomer zoveel keer de zigt in 't koorn slaan. Sinds lantvoogd Sels dit huis uyt eene hut vormen, dan niet gelijk gij 't hier in deeze prent ziet staan. 't Bleef half een boerekluis waar deugd en eendragt woonde. Het andre deel tot rust en 's mans vermaak met een, toen 't vaderland hem riep, en hem weer zeewaars troonde, waar zijne levensdraag o smart! werd afgesneen. Zijn zoon der muzenvriend wierd eigenaar van dees haven. Herschepte en huis en hof in eene wildernis totdat de tweede zoon, een vlagman der Bataven, in d'avond van zijn tijd 't herbouwden als 't nu is. G. Sels" In dorso: De figuur in de deur stelt admiraal Sels voor, de figuur aan het eerste raam de westzijde van de tekening is een pleegzoon van de admiraal Sels en vervaardiger der tekening. De beide vrouwenfiguren zijn dienstboden.