Collectie Gelderland

Geen titel

"Barneveld, Kippenmarkt". Links het huis Benno met daarvoor de muziektent. Rechtsachter het openbare toilet.