Collectie Gelderland

Geen titel

Kruispunt Thorbeckelaan/Gasthuisstraat met links het appartementencomplex "De Platanen" in het midden de Ned.Herv.Kerk en rechts De Veluwehal.