Collectie Gelderland

Geen titel

De optocht ter gelegeheid van de onthulling van het standbeeld van Jan van Schaffelaar trekt voorbij aan het burgemeestersechtpaar voor huize De Schaffelaar.