Collectie Gelderland

Geen titel

Landdag van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm. Een praalwagen op de Koewei voorstellende de Nederlandse stedenmaagd?