Collectie Gelderland

Geen titel

"Jan van Schaffelaarstraat te Barneveld". Links de tuin voor het huis van gemeenteontvanger G. Verloop, het pand van Mijnbeek (?), manufacturenzaak Fikkert-Hopster. Uiterst rechts het Dijkje, het pand van de firma De Roller.