Collectie Gelderland

Geen titel

Uitsnede uit een luchtfoto. Boven de Pluimveehal. In het midden de oude hervormde pastorie. Links gebouw Rehoboth. Rechtsonder de zijgevel van het Gasthuis.