Collectie Gelderland

Stempel met de wapens Van Pallandt en Torck

Stempel met gekroond alliantiewapen van de families Van Pallandt en Torck. De zegelstempel heeft een houten handvat. Waarschijnlijk gaat het om het echtpaar Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt (1826-1899) en Ada Catharina barones Torck (1835-1902). Zij betrokken na hun huwelijk kasteel Rosendael, dit was de plaats waar zij beiden ook geboren waren. De stempel kan mogelijk ook toebehoren aan het echtpaar Adolph Warner Carel Willem baron van Pallandt (1802-1874) en Henriëtte Jeanne Adelaide barones Torck (1802-1877). De stempel is waarschijnlijk afkomstig van kasteel Rosendael.