Collectie Gelderland

Portret van Ermgard Elisabeth van Dorth

Portret van Ermgard Elisabeth van Dorth (1601-1644). Het borststuk stelt de geportretteerde voor in rijke kleding met opstaande kraag en een imposant juwelenbezit. Ermgard van Dorth wordt in 1628, nog voor het overlijden van haar ouders, vrouwe van Rosendael. In 1632 trouwt zij met Robert van Arnhem (1596-1649), landdrost van Veluwe. Hierdoor vererft Rosendael op het geslacht Van Arnhem. Dit geslacht blijft eigenaar van Rosendael tot 1721. Het vrouwenportret is gesigneerd en gedateerd rechtsboven met de letters PM ineen en het jaartal 1624. In 2015 is het portret voorzien van een nieuwe, zwarte houten lijst met vergulde binnenrand, geinspireerd op 17de-eeuwse voorbeelden. Het portret behoort tot het Rosendaelse portrettenbezit dat de laatste heer van Rosendael, Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977), naliet aan de Brantsen van de Zyp Stichting. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.